Laboratorium Badań Żywności i Produktów Konsumenckich

Certyfikaty i zatwierdzenia

Potwierdzeniem naszych kompetencji technicznych jest:

 • akredytacja PCA nr AB 313 i nr AB 1232 - zakres dostępny również na stronie PCA
 • zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań urzędowych w zakresie badań mikrobiologicznych żywności,
 • zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim do wykonywania badań jakości wody.

więcej »

Laboratorium Fizykochemiczne

Laboratorium fizykochemiczne PAZ oferuje szeroki zakres analiz artykułów spożywczych, surowców do ich produkcji oraz pasz, o poniższym zakresie:

 • weryfikacja wartości odżywczej w oparciu o: zawartość białka, tłuszczu, suchej masy, węglowodanów
 • wyliczenie wartości Wskazanego Dziennego Spożycia (GDA) oraz opracowanie tabel wartości odżywczej potrzebnych do zamieszczenia na etykiecie.
 • zawartość popiołu ogólnego i nierozpuszczalnego w HCl
 • pH
 • kwasowość produktów
 • ekstrakt ogólny, resztkowy i bezcukrowy
 • zawartość cukrów ogółem i redukujących
 • zawartość alkoholu etylowego
 • kwasowość lotna
 • liczna formolowa
 • oznaczenie gęstości
 • zawartość błonnika pokarmowego
 • zawartość soli
 • zawartość hydroksyproliny
 • zawartość kolagenu
 • zawartość skrobi
 • zawartość fosforu całkowitego
 • zawartość polifosforanów dodanych
 • zawartość azotanów i azotynów
 • liczby kwasowej i nadtlenkowej
 • kwasowość tłuszczu
 • zawartości oleju
 • zawartości glukozynolanów
 • zawartość zanieczyszczeń nierozpuszczalnych
 • analizy fizykochemiczne wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
 • masa netto / objętość
 • zawartość zanieczyszczeń organicznych, nieorganicznych, ferromagnetycznych
 • zawartość produktu z wadami
 • udział nadzienia / farszu w produkcie
 • udział procentowy poszczególnych składników w produkcie
 • obecność szkodników i ich pozostałości
 • zawartość glazury
 • oznaczenie skuteczności pasteryzacji

Od 2012 roku wykonujemy również metodami akredytowanymi analizy fizykochemiczne wyrobów chemii gospodarczej, kosmetyków i materiałów przemysłowych, między innymi:

 • gęstość
 • pH
 • wymiary
 • zawartość wody i substancji lotnych
 • zawartość suchej pozostałości
 • zawartość chlorków
 • zawartość kwasów tłuszczowych łącznie z żywicznymi, tłuszczu niezmydlonego i substancji niezmydlających się
 • obecność enzymów (amylazy i proteazy)
 • zawartość osadu