Laboratorium Badań Żywności i Produktów Konsumenckich

Certyfikaty i zatwierdzenia

Potwierdzeniem naszych kompetencji technicznych jest:

 • akredytacja PCA nr AB 313 i nr AB 1232 - zakres dostępny również na stronie PCA
 • zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań urzędowych w zakresie badań mikrobiologicznych żywności,
 • zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim do wykonywania badań jakości wody.

więcej »

Laboratorium Fizykochemiczne

Badania fizykochemiczne żywności oraz ocena sensoryczna produktów  i opakowań dają możliwość sprawdzenia, wyeliminowania i niedopuszczenia od obrotu produktów zanieczyszczonych, niespełniających wymagań kontrahentów czy konsumentów.

Laboratorium Badań Żywności i Produktów Konsumenckich  oferujemy szeroki wachlarz analiz fizykochemicznych żywności i pasz. Badania przeprowadzamy zarówno w surowcach, półproduktach jak i produktach gotowych co pozwala zidentyfikować niepożądane wady i zanieczyszczenia na każdym etapie produkcji.

Produkty spożywcze analizujemy pod katem:

 • wartości odżywczej wyrażonej w kJ lub/i kcal  w oparciu o zawartość białka, tłuszczu, suchej masy, węglowodanów oraz wyliczenie wartości Wskazanego Dziennego Spożycia (GDA)
 •  parametrów fizykochemicznych jakich jak: sucha masa, wilgotność, białko, tłuszcz, pH, popiół ogólny, popiół nierozpuszczalny w HCl, błonnik pokarmowy, cukrów ogółem i redukujących, gęstość, zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych, szkodników i ich pozostałości, azotanów i azotynów i innych
 • dodatkowo wykonujemy oznaczenia dedykowane dla danej grupy produktów, m.in:<

  • Mięso i produkty mięsne: zawartość hydroksyproliny, kolagenu i tkanki łącznej,  zawartość polifosforanów dodanych, zawartość wsadów surowców mięsnych, i inne
  • Mleko i przetwory mleczne: wskaźnik nierozpuszczalności, laktoza, aktywność fosfatazy, WPNI, zawartość cząstek przypalonych i inne
  • Nasiona oleiste, Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce: liczba nadtlenkowa, liczba kwasowa, kwasowość tłuszczu, zawartość zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, liczba anizydowa, liczba zmydlenia, liczba jodowa, Narwa w skali Lovibonda, zawartość oleju, zawartość glukozylanów  i inne
  • Owoce, warzywa i ich przetwory, napoje bezalkoholowe: kwasowość ogólna, ekstrakt ogólny, ekstrakt bezcukrowy, ekstrakt resztkowy, kwasowość lotna, zawartość alkoholu etylowego, liczba formolowa, kofeina, słodziki i inne
  • Wyroby spirytusowe, wino i piwo: zawartość alkoholu etylowego, SO2, identyfikacja pochodzenia produktu na podstawie oznaczenia izotopów węgla C3/C4 i inne
  • Ryby: glazura i inne
  • Przetwory zbożowe, wyroby piekarnicze i cukiernicze: zawartość kuwertury, zawartość nadzienia, kwasowość, rozdrobnienie (czekolada) i inne

Na co dzień służymy pomocą przy projektowaniu badań pod indywidualne potrzeby Klienta.