Laboratorium Badań Żywności i Produktów Konsumenckich

Certyfikaty i zatwierdzenia

Potwierdzeniem naszych kompetencji technicznych jest:

 • akredytacja PCA nr AB 313 i nr AB 1232 - zakres dostępny również na stronie PCA
 • zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań urzędowych w zakresie badań mikrobiologicznych żywności,
 • zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim do wykonywania badań jakości wody.

więcej »

KOMPLEKSOWA OFERTA SGS DLA RYNKU SPOŻYWCZEGO

Laboratorium
Mikrobiologiczne
Laboratorium Mikrobiologiczne
Laboratorium
Fizykochemiczne
Laboratorium Fizykochemiczne
Laboratorium Analiz Sensorycznych
Laboratorium Analiz Sensorycznych
Analizy
Instrumentalne
Laboratorium Analiz Instrumentalnych
Badania i opracowania
środowiskowe
Badania i opracowania środowiskowe
Audyty,
Certyfikacja
Audyty, Certyfikacja

Grupa SGS to światowy lider i innowator świadczący usługi badań i inspekcji produktów, doradztwa, audytowania i certyfikacji, które pomagają naszym Klientom rozwiązywać zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności. Założona w 1878 roku firma z siedzibą w Szwajcarii w Genewie zatrudnia obecnie 85 000 pracowników w sieci ponad 1350 laboratoriów i oddziałów zlokalizowanych w 150 krajach.

Potencjał analityczny i zasoby kadrowe laboratoriów SGS w Polsce w Ożarowie Mazowieckim i Pszczynie, posiadających certyfikat akredytacji na zgodność z ISO 17025:2005 (AB 313 i AB 1232) oraz laboratoriów SGS w Niemczech, Francji i Belgii dają możliwość zaspokojenia Państwa wszelkich potrzeb analitycznych z zachowaniem światowych standardów i najwyższej wiarygodności badań.

Oferujemy:

 • kompleksową obsługę analityczną producentów żywności i sieci handlowych,
 • konsultacje dotyczące zakresu badań i interpretacji wyników,
 • pełną poufność w zakresie przekazanych informacji  i wykonywanych usług,
 • analizy mikrobiologiczne, w tym drobnoustoje powodujące zatrucia pokarmowe,
 • analizy fizykochemiczne, w tym weryfikację wartości odżywczej, GDA,
 • analizy instrumentalne, w tym badania pestycydów, metali ciężkich, witamin,
 • ocenę sensoryczną, w tym metody: opisowe, porównawcze,
 • badania przechowalnicze,
 • pobieranie i transport próbek na terenie całej Polski,
 • weryfikację znakowania produktów na zgodność z polskimi i międzynarodowymi wymaganiami,
 • audyty, certyfikację i szkolenia.