Laboratorium Badań Żywności i Produktów Konsumenckich

Certyfikaty i zatwierdzenia

Potwierdzeniem naszych kompetencji technicznych jest:

 • akredytacja PCA nr AB 313 i nr AB 1232 - zakres dostępny również na stronie PCA
 • zatwierdzenie Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań urzędowych w zakresie badań mikrobiologicznych żywności,
 • zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim do wykonywania badań jakości wody.

więcej »

KOMPLEKSOWA OFERTA SGS DLA RYNKU SPOŻYWCZEGO

Laboratorium
Mikrobiologiczne
Laboratorium Mikrobiologiczne
Laboratorium
Fizykochemiczne
Laboratorium Fizykochemiczne
Laboratorium Oceny Sensorycznej
Laboratorium Oceny Sensorycznej
Analizy
Instrumentalne
Laboratorium Analiz Instrumentalnych
Szkolenia
sensoryczne
Szkolenia sensoryczne
Audyty,
Certyfikacja
Audyty, Certyfikacja

Grupa SGS to światowy lider i innowator świadczący usługi badań i inspekcji produktów, doradztwa, audytowania i certyfikacji, które pomagają naszym Klientom rozwiązywać zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa żywności. Założona w 1878 roku firma z siedzibą w Szwajcarii w Genewie zatrudnia obecnie 85 000 pracowników w sieci ponad 1350 laboratoriów i oddziałów zlokalizowanych w 150 krajach.

Potencjał analityczny i zasoby kadrowe laboratoriów SGS w Polsce w Ożarowie Mazowieckim i Pszczynie, posiadających certyfikat akredytacji na zgodność z ISO 17025:2005 (AB 313 i AB 1232) oraz laboratoriów SGS w Niemczech, Francji i Belgii dają możliwość zaspokojenia Państwa wszelkich potrzeb analitycznych z zachowaniem światowych standardów i najwyższej wiarygodności badań.

Oferujemy:

 • kompleksową obsługę analityczną producentów żywności i sieci handlowych,
 • konsultacje dotyczące zakresu badań i interpretacji wyników,
 • pełną poufność w zakresie przekazanych informacji  i wykonywanych usług,
 • analizy mikrobiologiczne, w tym drobnoustoje powodujące zatrucia pokarmowe,
 • analizy fizykochemiczne, w tym weryfikację wartości odżywczej, GDA,
 • analizy instrumentalne, w tym badania pestycydów, metali ciężkich, witamin,
 • ocenę sensoryczną, w tym metody: opisowe, porównawcze,
 • badania przechowalnicze,
 • pobieranie i transport próbek na terenie całej Polski,
 • weryfikację znakowania produktów na zgodność z polskimi i międzynarodowymi wymaganiami,
 • audyty, certyfikację i szkolenia.